Prvý kontakt

Kontaktujte nás priamo vyplnením formulára
alebo telefonicky na tel.: +421 905 368 237
Kontaktné údaje
Meno: *
Priezvisko: *
Názov spoločnosti: *
Email: *
Telefón:
Údaje o projekte
Charakter projektu:
Príkon svetelnej sústavy: kW
Počet svietidiel:
Osvetlovaná plocha: m2
Typ svietidiel:
Doba svietenia: (hod/deň)
(dní/rok)
Tarifa: €/kWhod
Prístup denného svetla:
Správa pre nás: (prípadná bližšia špecifikácia)
* Potrebný údaj pre odpoveď.
Obnova svetelných sústav bez nutnosti investície – energetická služba so zaručenou úsporou.